تاريخ : دوشنبه چهارم آذر 1392 | 23:55 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : شنبه شانزدهم دی 1391 | 10:59 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان 1391 | 23:51 | نویسنده : محمد قلندریتاريخ : جمعه بیست و یکم مهر 1391 | 22:25 | نویسنده : محمد قلندری

سلام بر همه سروران محترم

هرگونه برداشت مطالب چه با ذکر ادرس وب چه بدون ذکر آدرس

با فرستادن صلوات بر محمد وخاندان پاکش

آزاد است


           تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 23:36 | نویسنده : محمد قلندری


تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 23:48 | نویسنده : محمد قلندری
 

برای مشاهده و دریافت کتاب عربی هفتم سال تحصیلی 94-93که تغییراتی دردرسها وتمرین هادارد برروی مطالب زیرکلیک نمایید.

فایل یک  ،فایل دو اینجا ،فایل سه اینجا  ،فایل چهار اینجا ، فایل پنج اینجا ، فایل شش اینجا و هفت اینجاتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 23:47 | نویسنده : محمد قلندری
 

مشاهده و دانلود کتاب عربی هشتم (دوم متوسطه ) درسایت سازمان تالیف وچاپ کتاب های درسی

دانلودکتاب ورق زن عربی هشتمتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 23:46 | نویسنده : محمد قلندری
 

برای مشاهده کتاب جدیدقرآن دوم متوسطه (هشتم ) اینجا کلیک نمایید.تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 23:37 | نویسنده : محمد قلندری
 

مشاهده ودریافت کتاب پیام آسمان هشتم (دوم متوسطه )تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 23:30 | نویسنده : محمد قلندری
باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ ،مُذ ،خلا

ربّ ،حاشا ،مِن ،عدا ،فی ،عَن ،علی ،حتی ،الی

 1-(بـِ ،تَ ،وَ :معنای قسم می دهند مثال : واللهِ ، تاللهِ ، بالله ِ ) بنابراین اسم بعد از آنها مجرور می شود : والتینِ و الزیتونِ . بأبی أنت و أمّی و نفسی )

 2- کَ معنای مثل ومانند می دهد : أنت کالشمس ِ : تو مثل خورشیدی

 3- لـ ِ معنای مالکیت می دهد : لله ِ المغرب ُ و المشرق ُ : از آن خداست مغرب و مشرق جهان .

 4- منذ ُ و مُذ اگر بعدشان اسم مجرور بیاید حرف جر هستند و اگر به جمله اضافه شوند مفعول فیه (ظرف ) هستند

 ما رأیتُه مُذ یومین ( دو روز است اورا ندیده ام ) مارایتُک منذ مدة ٍ ( مدتی است تو را ندیده ام ) = حرف جر

سلّمت ُعلیه مذ قابلتُه = به فعل اضافه شده پس ظرف است .

 5- خلا و عدا و حاشا اگر بعدشان اسم مجرور بیاید حرف جرند و اگر قبلا از آنها ما بیاید ما خلا ، ماعدا می توانند هم  جزء ادات استثنا باشند و هم فعل .

 6- حتی هم جز ء حروف ناصبه فعل مضارع است مثل : ذهبتُ حتی أخرجَ من الظلمة ِ و هم حرف جر است مثل : سلام ٌ فیه حتی مطلعِ الفجر ِ .

 7- بقیه حروف حرف جرند و غیر از حرف جر نیستند البته در معنا ربّ را حرف زائد می گیریم ولی اسم بعد از آن مجرور به حرف جر ربّ است : ربّ أملٍ لا اناله ( چه بسیار آرزویی که به آن نمی رسم )تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 0:39 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 0:16 | نویسنده : محمد قلندری
 

 


تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 0:13 | نویسنده : محمد قلندری


تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 23:19 | نویسنده : محمد قلندری
 تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 17:11 | نویسنده : محمد قلندری

حرف ( ث )

این حرف راباید به اصطلاح ((نوک زبانی))ونازک وکم حجم تلفظ کرد . مانند کودکانی که نوک زبانب صحبت می کنند.

حرف ( ح )

این حرف با گرفتگی خاصی در حلق ایجاد می شود.مانند کسی که بخواهد مثلا پوست تخمه ای را درحلق گیر کرده ؛ بافشار هوا خارج کند.

حرف ( ذ )

این حرف عینا مانند ( ث ) از نوک زبان و دندانهای بالا وبا صدای نازک وکم حجم تلفظ می گردد.

حرف ( ص )

این حرف مانند ( س ) تلفظ می شود فقط به همراه آن صداپرحجم ودرشت می گردد .

حرف ( ض )

این حرف از تماس کناره ی زبان با دندانهای آسیای بالا و باصدای پرحجم و درشت تلفظ می شود.

 

حرف ( ط )

این حرف مانند حرف ( ت ) تلفظ می شود بااین تفاوت که صدای آن درشت وپرحجم می باشد.

حرف ( ظ )

این حرف دقیقا مانند حرف ( ذ ) ازتماس نوک زبان و سردندانهای آرواره ی بالا ایجاد می شود . بااین تفاوت که صدا در (ظ) درشت و پرحجم می گردد.

حرف ( ع )

این حرف ازمیان حلق وبصورت نرم تلفظ می شود . و گویی صدا کش می آید.

حرف ( غ )

این حرف از ناحیه حلق تلفظ می شود ولی صدای آن نرم وکشیده و دنباله دار است .

حرف ( و )

برای تلفظ این حرف نباید مثل صدای فارسی آن دندانهای بالا یا لب پایین مماس گردد. بلکه در اداء این حرف لب ها به حالت غنچه در می آید وصدای (و)ازمیان دولب خارج می شود.

 تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 17:8 | نویسنده : محمد قلندری

کلمه ی (صفت) یعنی ((حالت شی ء))
صفات یک حرف عبارتند از:
حالات مختلفه ای که آن حرف درهنگام تولیدپیدامی کند.مثل سختی ونرمی ؛سستی و.....


صفت استعلاء

لغت (استعلاء)به معنای ((برتری طلبی و میل به بلندی))ودراصطلاح تجویدی عبارت است از: (( میل ریشه ی زبان به سوی سقف دهان درهنگام تلفظ حرف )).
دراثراین صفت ؛حرف حالت پرحجم ودرشتی به خود می گیرد که به این حالت (( تفخیم ))می گویند.


پس حروف استعلاء باید ظرحجم ودرشت تلفظ شوند.


حروف استعلاء 7 حرفند که عبارتند : ص ض ط ظ خ غ  ق


چهارحرف اول ازسه حرف باقی مانده درشت تر وقوی ترند.

 

 

 

 

صفت استفال

صفت ((استفال))به معنای (پایین آمدن؛پست شدن)ودراصطلاح تجویدی عبارت است :
((پایین آمدن ریشه ی زبان و دور شدن آن ازکام بالا))
دراثرصفت استفال این حروف به حالت ((ترقیق))یعنی باصدای نازک وکم حجم تلفظ می شوند.بجزحروف استعلاء بقیه حروف دارای صفت استفال هستند.

 تاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 14:32 | نویسنده : محمد قلندری
    

   

 
 
   تاريخ : جمعه بیست و سوم خرداد 1393 | 12:17 | نویسنده : محمد قلندری
  

 

  1 - ولادت حضرت بقیة الله الاعظم (عج الله تعالی فرجه الشریف)


درسال 255 هجری شب جمعه شب ولادت خاتم الاوصیا منتقم آل محمد آخرین امام برحق و ولی مطلق خداوند حضرت بقیة الله حجة بن الحسن (عج الله تعالی فرجه الشریف) واقع شده است. دراین شب آب زمزم زیاد می شود به گونه ای که همه می توانند رویت کنند،(1) ولی اکنون روی آن پوشیده است. دراین شب برات آزادی ازآتش برای افراد زیادی نوشته می شود و آن را شب برات و شب مبارک و شب رحمت گویند.

ازامام باقر(علیه السلام) وامام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: وقتی شب نیمه شعبان شود منادی از افق اعلی ندا می کند: ای زائرین قبر حسین بن علی(علیه السلام) برگردید در حالی که گناهان شما آمرزیده شده و اجرشما با خدای شما و محمد پیامبر(صلی الله علیه وآله) شما باشد ولی کسی که استطاعت زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) را ندارد قبور مطهر ائمه  دیگررا زیارت کند و اگر این هم ممکن نیست با اشاره به طرف قبرشان سلام دهد.(2)

ولادت امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) درشهر سامرا به هنگام طلوع فجر نیمه شعبان 255 هجری بوده است. برشانه راست آن حضرت نوشته شده بود: "جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا".(3)

پس ازتولد آن بزرگوار را نزد پدر بردند و شروع به سخن فرمود: «اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله و ان علیا امیرالمومنین ولی الله » و ائمه معصومین (سلام الله علیهم) را یکی بعد از دیگری نام برد تا به وجود شریف خود رسید و برای فرج محبین خود دعا فرمود.ازالقاب آن نورالهی حجة الله، مارک رقاب خلایق، یعنی امر امر او نهی نهی او و حکم حکم او و فرمان فرمان اوست. مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) که خلق به وسیله او هدایت می یابند و به وجود مقدس او از جاده ضلالت به شاهراه هدایت رسیده رستگارمی شوند قائم که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: ازاین جهت که به حق قیام می نماید او را قائم گویند منتظر که برای او غیبت طولانی است و مخلصین او انتظار خروجش را می کشند و شکاکین او را انکار می کنند.(4)

اوصاف ظاهری آن حضرت شباهت های زیادی به رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله)  دارد. خطی از موی سبز رنگ مانند زمرد از گردن تا ناف مبارک او کشیده است. صورت مبارکش مانند ستاره ای درخشیده و نورانی است. امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید: او جوانی است خوش روی و خوش موی و نور صورت مبارکش مانند ستاره ای درخشنده و نورانی است.
والده حضرت صاحب الامر(عج الله تعالی فرجه الشریف) حضرت نرجس خاتون است که نام ها و القاب دیگر آن حضرت ملیکه ریحانه صیقل سوسن است درزیارت آن حضرت که تمامی عبارت آن دلالت واضحی برعلو منزلت آن بانو دارد توصیف به راضیه زکیه  ابنة حواری عیسی و ... شده است. حضرت حکیمه خاتون دختر حضرت جواد الائمه (علیه السلام) است که توفیق رویت و درک چهارامام معصوم (علیهم السلام) را داشته است. ایشان درسال 274 هجری در سامرا رحلت فرمودند. ایشان محرم اسراراهل بیت (سلام الله علیهم) بوده و کسی است که درولادت حضرت صاحب الزمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) حاضربوده و چندین بارخدمت آن حضرت مشرف شده است.

2- وفات علی بن محمد سمری نایب امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)
وفات شیخ جلیل نایب خاص امام عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) علی بن محمد سمری دراین روز درسال329 ھ . ق بوده است که به معنای اتمام غیبت صغری و شروع غیبت کبری است چه اینکه حضرت صاحب الامر(عج الله تعالی فرجه الشریف)  به او امر فرموده بودند که وصی و جانشینی برای خود قرارمده که غیبت کبری شروع شده است.(5)

منابع:
1- تقویم الواعظین: ص 136.
2- مسار الشیعة: ص 38. فیض العلام: ص 343.
3- سوره اسراء: آیه 81.
4- بحارالانوار: ج 51 ص 30.تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 12:16 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 12:9 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 11:47 | نویسنده : محمد قلندری
 

استخدام سازمان مرکزی آستان قدس رضوی سال 93 :
www.kar.pw/153095
استخدام نیروی انتظامی سال 93 :
www.kar.pw/150926
استخدام متخصص در شرکت همتا رایانه:
www.kar.pw/208390
استخدام صندوق قرض الحسنه علویه سال 93:
www.kar.pw/208522
استخدام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی سال 93 این یکی خیلی خوبه بزارش اول:
www.kar.pw/209361
استخدام سه ردیف شغلی در کافه بازار:
www.kar.pw/209528تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 | 17:39 | نویسنده : محمد قلندری
 

 تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 22:23 | نویسنده : محمد قلندری

 درس اول

 فعل ماضی :
فعل ماضی از یک ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.
صرف فعل ماضی :

  مفرد مثنی جمع
غایب مذکر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذکر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 22:16 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 22:14 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 12:44 | نویسنده : محمد قلندری
 

نمونه سوالات نوبت اول دین زندگی اول دبیرستان

نمونه سوالات درس 1                                          

1 -قرآن کریم ..................... انسانها ست و مردم را به ...................... هدایت می کند     ص2

2 -بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند کدام دوره است ؟    ص2

الف ) دوره کودکی          ب ) دوره نوجوانی و جوانی      ج ) دوره بزرگسالی         د ) دوره پیری

3 امام صادق (ع) در مورد تلاوت قرآن در دوره نوجوانی و جوانی چه می فرمایند ؟        ص 2

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 0:9 | نویسنده : محمد قلندری

نمونه سؤالات درس به درس عربی هفتم 

 

دانلود

http://porsyar.com/m-179639-1-4.htmlتاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 0:7 | نویسنده : محمد قلندری

نمونه سؤالات مواد درسی

قرآن ، پیام های آسمان و عربی کلاس هفتم

در نوبت دوم اردیبهشت ۹۳

http://porsyar.com/m-179639-1-4.html

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comتاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 0:0 | نویسنده : محمد قلندری

همه حروف اسماء الله است

حاكم جرجانى به اسناد خود از حضرت اميرالمؤ منين على (عليه السلام) روايت كرده كه : مردى یهودی خدمت پيغمبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم (رسيد، عرض كرد:
فايده اين حروف هجاء چيست ؟
حضرت نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به على (عليه السلام) فرمودند: جواب او را بده و دعا كردند الهم وفقه و سدده .ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 23:38 | نویسنده : محمد قلندری
عربی هفتم نوبت دوم 3

 دانلود  

عربی هفتم نوبت دوم  2
دانلود      

عربی هفتم نوبت دوم   1
دانلود

http://falag.mihanblog.com/