تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 10:59 | نویسنده : محمد قلندری

تقدیم به همه ی دوستانی که به ما سر می زنند

                                                                                  نمونه سؤال ( وب جدیدم )

http://m13930.blogfa.com/

دیگر وب های این جانب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 23:51 | نویسنده : محمد قلندری

 


تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 22:25 | نویسنده : محمد قلندریتاريخ : جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ | 23:55 | نویسنده : محمد قلندری

تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 23:24 | نویسنده : محمد قلندری
پیام هشتم درس 9و10

/www_g77m48_blogfa_coml

 قرآن هشتم درس 6و7  

  _www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

عربی هشتم درس 6و7

  www_g77m48_blogfa_com.pdf.htmlتاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 23:23 | نویسنده : محمد قلندری
    www_g77m48_blogfa_com.pdf.html 

  پیام هفتم  درس 9و 10

      www_g77m48_blogfa_com.pdf.html  

عربی هفتم درس  6و7

 _www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

قرآن هفتم درس 6و7تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 16:19 | نویسنده : محمد قلندری
 

دعای های وارد شده

صوت انواع دعا هاتاريخ : پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 19:1 | نویسنده : محمد قلندری
 

 

  پیام هفتم درس 1تا8 تستیادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 22:2 | نویسنده : محمد قلندری
http://s4.picofile.com/file/8 2/ 

عربی هفتم درس 7و6

 تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 0:4 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ | 21:40 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ | 16:32 | نویسنده : محمد قلندری

 تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 21:51 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 21:43 | نویسنده : محمد قلندری
عربی هفتم  _blogfa_co.pdf.htm 

عربی هفتم   _92_Web.pdf.html

عربی هفتم تستی    B %87D9%81%D8

 عربی هفتم  جدول  9%84%DB%8C.phtml

عربی هفتم 92  h 8C_7_92.pdf.html

عربی هفتم92  hB1%D8%B3_92.pdf.html

عربی هفتم92  h%8C%9_92.pdf.html

عربی هفتم نوبت اول 93 %D8%B18C.pdf.html

عربی هفتم نوبت اول 93    8C.pdf.html

عربی هفتم مستمر  ht  B1_93.pdf.html 

عربی هفتم نوبت اول  hD9%88%84.pdf.html

عربی هفتم نوبت اول    %88%D9%84_92f.html

عربی هفتم چهار درس     87% D8%92.pdf.html

عربی هفتم نوبت اول    87%D9 D9%84_92.pdf.html

عربی هفتم  نوبت اول  D%D9%84_92.pdf.html

عربی هفتم  نوبت اول  hDA%A9_92.pdf.htmlتاريخ : شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ | 21:25 | نویسنده : محمد قلندری
  قرآن هشتم نوبت اول 5 درس 93 

نمونه یک _93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

 نمونه دو   _93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

 نمونه سه_93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

 نمونه چهار _93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

 مستمر تا ص 47   www_g77m48_blogfa_com.pdf.htmlتاريخ : شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ | 21:17 | نویسنده : محمد قلندری
 قرآن هفتم نوبت اول 5 درس  10 نمره   _93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

 قرآن هفتم نوبت اول 5 درس 10نمره    _93www_g77m48_blogfa_com.pdf.html

قرآن هفتم نوبت اول 5 درس 10نمره     93www_g77m48_blogfa_com.pdf.htmlتاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ | 23:21 | نویسنده : محمد قلندری
 

 فایل صوتی قرآن کلاس هشتم

h85.rar.htmlتاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:49 | نویسنده : محمد قلندری
  فایل صوتی قرآن کلاس هفتم

81%8C.rar.html    دانلودتاريخ : شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:44 | نویسنده : محمد قلندری
 قرآن هشتم تا صفحه 47 

 A7%D8%B5_47.pdf.html  دانلودتاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:32 | نویسنده : محمد قلندری
پیام هشتم درس 4و5و6 

  886.pdf.html  دانلود

  آزمون عربی هشتم (1) 

    AA%D9%85.pdf.html  دانلود

آزمون عربی هشتم (2) 

  D9%85.pdf.html   دانلود

پیام هفتم درس 4و5و6

  886.pdf.html   دانلودتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ | 22:4 | نویسنده : محمد قلندری
قرآن هشتم تا صفحه 37

   _37.pdf.html   دانلود

 عربی هفتم تا صفحه 23

 8  _23.pdf.html   دانلود

 عربی هشتم درس 1و2 

_   .pdf.html   دانلود

 عربی هشتم 2 درس

 B _.pdf.html   دانلودتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : محمد قلندری
pdf

   D 85.pdf.html   دانلود

 docx

  DB 85.docx.html   دانلودتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:8 | نویسنده : محمد قلندری
 نمونه سؤالات عربی هفتم

  8 87_26.pdf.html    دانلود تاريخ : شنبه یکم آذر ۱۳۹۳ | 21:5 | نویسنده : محمد قلندری
عربی هشتم درس 1و2 

 

http://m13930.blogfa.com/ 

نمونه سؤالتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 19:26 | نویسنده : محمد قلندری
 نمونه  

  

سؤال  عربی هشتم   

 

 http://m13930.blogfa.com/تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 19:20 | نویسنده : محمد قلندری
 

   نمونه سؤال  

 پیام هشتم   

 http://m13930.blogfa.com/تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ | 21:14 | نویسنده : محمد قلندری
نمونه سؤال  

 

پیام هفتم

           نمونه سؤالتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ | 21:11 | نویسنده : محمد قلندری
نمونه سؤال  

           نمونه سؤالتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ | 21:5 | نویسنده : محمد قلندری
نمونه سؤال عربی هشتم

  نمونه سؤالتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ | 21:1 | نویسنده : محمد قلندری

مطالب کتاب عربی نهم قبل از چاپ اصلی

همکاران محترم می توانند نظرات خود را جهت انعکاس به مؤلف محترم به کارشناسی گروههای آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شاهین دژ تحویل دهند .     

Avazak.ir Line1 تصاویر جداکننده متن (1)

درس هشتمادامه مطلب