تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 10:59 | نویسنده : محمد قلندری

تقدیم به همه ی دوستانی که به ما سر می زنند


دیگر وب های این جانب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 23:51 | نویسنده : محمد قلندریتاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 22:25 | نویسنده : محمد قلندری

سلام بر همه سروران محترم

هرگونه برداشت مطالب چه با ذکر ادرس وب چه بدون ذکر آدرس

با فرستادن صلوات بر محمد وخاندان پاکش

آزاد است


           تاريخ : دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ | 10:55 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:26 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:14 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 22:18 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ | 21:35 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ | 21:26 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ | 23:56 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ | 23:30 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ | 21:19 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ | 23:53 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ | 22:52 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:49 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:39 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:31 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ | 22:57 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ | 22:45 | نویسنده : محمد قلندری
 تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۴ | 22:26 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ | 23:24 | نویسنده : محمد قلندری
 

 /www_g77m48_blogfa_com.pdf  

آزمون درس اول پیام های نهم

www.g77m48.blogfa.com  جواب آزمون  تاريخ : شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ | 23:58 | نویسنده : محمد قلندری
 

   درس اول کلاس هشتم . جهت پرسیدن در کلاس  وکار بارایانه

www_g77m48_blogfa_com.pdf lتاريخ : جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴ | 23:21 | نویسنده : محمد قلندری
 www.g77m48.blogfa.com  

 مدل درس اول عربی هفتم

اهداف : 1 - می توان هر صفحه را پرینت گرفت ودر کلاس با چسپاندن آن روی تابلو از بچه سؤالاتی به صورت شفاهی پرسید ویا از آنان خواست روی تابلو ترجمه وجواب را بنویسند .

2 - در صورت امکان آن را از طریق رایانه به نمایش در آورد تا بچه ها به صورت شفاهی یا کتبی جواب بگویند یا بنویسیند .

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 23:18 | نویسنده : محمد قلندری
 

عامل و غیر عامل :

  مُعرَب و مَبنی :

انواع اعراب :

صحیح الآخر و غیر صحیح الآخر :

 

منصرف و غیر منصرف :

معرفه و نکره :

 

جامد و مشتق :

 

عدد ( مفرد و مثنی و جمع ) :

 

اقسام اسم ها :

با تشکر از سرکار خانم پیوسته ، دررابطه با اطلاعات بالا به آدرس ذیل مراجعه نمایید .

http://arabic1373.blogfa.com/

عربی ( خانم پیوسته )تاريخ : دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ | 23:19 | نویسنده : محمد قلندری
 

            www.g77m48.blogfa.com تدریس فعل ماضی با الگوی پیش سازمانده

کاری از استاد حبیب تقواییتاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 23:12 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 23:8 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 23:2 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۴ | 0:11 | نویسنده : محمد قلندری
   متن کامل الهی نامه علامه حسن حسن زاده آملی

%DB%8C_www_g77m48_blogfa_com.docx.htmlتاريخ : دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۴ | 0:0 | نویسنده : محمد قلندری