تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 10:59 | نویسنده : محمد قلندری

تقدیم به همه ی دوستانی که به ما سر می زنند

 

دیگر وب های این جانب

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 23:51 | نویسنده : محمد قلندریتاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 22:25 | نویسنده : محمد قلندری

سلام بر همه سروران محترم

هرگونه برداشت مطالب چه با ذکر ادرس وب چه بدون ذکر آدرس

با فرستادن صلوات بر محمد وخاندان پاکش

آزاد است


           تاريخ : پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ | 23:47 | نویسنده : محمد قلندری
 

آیا سرنوشت اروپایی ها در انتظار کشورک هایی است که ایران را ترک کردند؟

عملیات میکونوس؛کشتی ایران در آماج «دسیسه ها»


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ | 23:6 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ | 22:30 | نویسنده : محمد قلندری
با این  پنج عکس عظمت خلقت را بیشتر درک کنیمادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ | 21:23 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ | 21:3 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 21:3 | نویسنده : محمد قلندری
 

قرآن درمانی ودعا درمانیادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 15:11 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 15:6 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 23:41 | نویسنده : محمد قلندری
آموزش اعداد در زبان عربی

                      آموزش اعداددرزبان عربی


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۴ | 10:7 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ | 10:55 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:26 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:14 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 22:18 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ | 21:35 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ | 21:26 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ | 23:56 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ | 23:30 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ | 21:19 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ | 23:53 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ | 22:52 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:49 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:39 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:31 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ | 22:57 | نویسنده : محمد قلندری
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ | 22:45 | نویسنده : محمد قلندری
 تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۴ | 22:26 | نویسنده : محمد قلندری